Fibromialgia w rodzinie

Strona w przygotowaniu . . . przepraszamy

Fibromialgia u dzieci

Yet when kids complain of vague symptoms, like fatigue, achiness, and difficulty sleeping, they could be experiencing any one of a number of common illnesses. One condition that's easy to overlook in children and teens is fibromyalgia, which causes pain in the muscles and soft tissues surrounding the joints. Fibromyalgia can be hard to spot in children because it's much more common in adults. Most of the time fibromyalgia affects women over age 18. Even so, between 1% and 7% of children are thought to have fibromyalgia or similar conditions. Fibromyalgia can be hard to spot in children because it's much more common in adults. Most of the time fibromyalgia affects women over age 18. Even so, between 1% and 7% of children are thought to have fibromyalgia or similar conditions.

Fibromyalgia is part of a group of conditions collectively known as musculoskeletal pain syndrome (MSPS). In children, fibromyalgia is called juvenile primary fibromyalgia syndrome (JPFS). If a child also has arthritis or another disease related to the fibromyalgia, it's called juvenile secondary fibromyalgia syndrome.

Here's how to spot the symptoms of fibromyalgia in teens and children, and what to do if you suspect your child has it.

Fibromyalgia in Teens and Children: What Causes It?

No one really knows what causes fibromyalgia. The condition tends to run in families, although no gene has been discovered yet. Researchers have linked fibromyalgia to a number of other health conditions, including immune, endocrine, psychological, and biochemical problems.

Just as fibromyalgia in adults is more likely to affect women, child and teen fibromyalgia occurs more often in girls than in boys. Most girls with the condition are diagnosed between ages 13 and 15.

Symptoms of Fibromyalgia in Children and Teens

One of the main symptoms of child fibromyalgia is sore spots on the muscles. These spots hurt when pressure is put on them, which is why they're called "tender points." To find these points, the doctor will press with his or her thumb on 18 areas that tend to be painful in people with fibromyalgia. Kids who have fibromyalgia will feel tenderness in at least five of these spots. They'll also have been experiencing aches and pains for at least three months.

The soreness can start in just one part of the body, but eventually it can affect other areas. Children with fibromyalgia have described the pain in many different ways, including stiffness, tightness, tenderness, burning, or aching. Other symptoms of fibromyalgia in teens and children include:

  • Fatigue
  • Difficulty sleeping and waking up tired
  • Anxiety and depression
  • Stomachache
  • Headaches
  • Difficulty remembering
  • Dizziness
  • Restless legs while sleeping

Fibromialgia u rodziców

Czy fibromialgia jest choroba dziedziczną?

Chociaż fibromialgia nie jest przenoszona bezpośrednio z rodziców na dzieci, to jednak wydaje się, że choroba częściej pojawia się w niektórych rodzinach. Przypadki rozwinięcia się fibromialgii są wielokrotnie częstsze w rodzinach w których już ktoś choruje/chorował na fibromialgię, niż w rodzinach, w których nikt nie miał fibromialgii.

Badania genetyczne członków rodzin osób chorych a fibromialgię i/lub inne przewlekłe zespoły bólowe ujawniły szereg genów, które mogą tłumaczyć dlaczego te schorzenia, jak się wydaje, pojawiają się w niektórych rodzinach. Każdy z tych genów odgrywa rolę w odpowiedzi układu nerwowego na bodźce bólowe. Niektóre z tych genów są również związane z występowaniem depresji czy lęku, co może tłumaczyć, dlaczego stosowanie pewnych leków antydepresyjne może pomóc w łagodzeniu objawów fibromialgii.

Kontakt


adres korespondencyjny:
ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 2
02-954 Warszawa

T:   (+48) 22 487 14 44

E:   mail@fibromialgia.info.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!