lip 11, 2017

Postępy w badaniach


Kategoria: General
Napisał: admin

Metabolizm tryptofanu i serotoniny

kliknij na rycinę, aby ją powiększyć

U większości pacjentów z fibromialgią stwierdza się obniżenie stężenia tryptofanu i serotoniny, natomiast wzrost stężenia innego metabolitu tryptofanu - kinureniny. W płynie mózgowo-rdzeniowym tych pacjentów ob- serwowany jest wzrost stężenia metabolitów kinureniny będących silnymi agonistami receptorów glutaminianergicznych NMDA w neuronach. Aktywacja receptorów NMDA prowadzi do długotrwałego wzrostu wrażliwości na bodźce bólowe. Przesunięcia w szlaku przemian tryptofanu prowadzące do niedoboru serotoniny i nadmiaru kinureniny związane są ze wzrostem aktywności enzymu: dioksygenazy indolo-aminowej. Na rycinie przedstawiono, prawdopodobne w fibromialgii, przesunięcie szlaku przemiany tryptofanu w kierunku kinureniny i aktywacji i hipersensytyzacji receptorów glutaminianergicznych typu NMDA. Stąd są podnoszona jest rola stosowania antagonistów tych receptorów (guanefezyna, dekstrometorfan) w leczeniu bólu w fibromialgii.

dekstrometorfan - antagonista receptora NMDA - u chorych na fibromialgię

Czynniki genetyczne w fibromialgii

Ostatnie badania wykazują, iż czynniki genetyczne mogą predysponować niektóre osoby do fibromialgii. U części chorych stwier­dzono zmniejszenie ekspresji genu SLC6A4, zlokalizowanego na chromoso­mie 17q12 i kodującego produkcję białka transportującego serotoninę. W obrębie genu wykryto szereg regionów polimorficznych, które mogą wykazywać różne anomalie, które często kojarzą się z de­presją, autyzmem, migreną i właśnie fibromialgią.
Nowe fascynujące badania obejmujące czynnościowe obrazowanie mózgu i neurofizjologię właśnie się zaczęły. Ich kontynuacja pozwoli lepiej wejrzeć w możliwe przyczyny fibromialgii i potwierdzić hipotezę, że fibromialgia może być spowodowana defektem intercepcji w centralnym układzie nerwowym, która daje nie­pra­widłowe odczuwanie bólu.

Aktualności

Czy letnie upały i wilgotność wpływają na odczuwanie dolegliwości w fibromialgii? W opublikowanym ostatnio domiesieniu w magazynie Arthritis Care & Research, holenderscy badacze oceniali wpływ zmiany warunków pogodowych na przebieg fibromialgii u 333 kobiet w średnim wieku. W badaniu okazało się, że mniej same warunki klimatyczne (pogodowe) mają wpływ na odczuwanie objawów fibromialgii takich jak bóle i uczucie chronicznego zmęczenia, ale bardziej zmienianie się pogody.
Inne są spostrzeżenia Strusberga i zespołu, którzy badali 151 chorych z rzs, chorobą zwyrodnieniową stawów i fibromialgią. Stwierdzili oni wyraźny negatywny wpływ niskiej temperatury na odczuwanie bólu. Badanie, opublikowane w Journal of Rheumatology, odczuwanie bólu było również wyraźnie związane z wilgotnością i wysokością ciśnienia atmosferycznego.

limfocyty
lip 3, 2018

Zindywidualizowane ćwiczenia oporowe czynnikiem sukcesu w fibromialgii

Indywidualnie dobrane ćwiczenia oporowe, wykonywane z odpowiednią pomocą, mogą osobom chorym na fibromialgię przynieść znaczącą poprawę. Co wykazało nowe szwedzkie badanie. Więcej . . .

lip 11, 2017

Test z krwi na fibromialgię

Nowy test z krwi na fibromialgię, według lekarza, który ten test opracował, jest bardziej dokładny niż wcześniej sądzono i nie będzie mylony innymi zespołami przewlekłych bólów i innymi chorobami takimi jak toczeń rumieniowaty układowy i reumatoidalne zapalenie stawów. Więcej . . .