Tabela 1. Charakterystyka stadiów snu
według kryteriów Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu
  Czuwanie (W) Stadium N1 Stadium N2 Stadium N3 Stadium R
EOG mruganie powiekami, zależne od woli szybkie ruchy gałek ocznych, podczas senności wolne pływające ruchy gałek ocznych wolne pływające ruchy gałek ocznych zanikanie, a następnie brak ruchów gałek ocznych brak ruchów gałek ocznych, zapis EOG zawiera wysokonapięciowe fale wolne pochodzące z EEG szybkie ruchy gałek ocznych
EMG zapis wysokonapięciowy, obecność zależnych od woli ruchów ciała zapis średnionapięciowy zapis niskonapięciowy zapis niskonapięciowy najniższa amplituda zapisu EMG, epizodyczne (fazowe) skurcze mięśni
EEG z oczami otwartymi: niskonapięciowa czynność mieszana z przewagą fal beta (>13 Hz); z oczami zamkniętymi: niskonapięciowa czynność mieszana z przewagą fal alfa (8–13 Hz) stanowiących ponad 50% czasu zapisu niskonapięciowa czynność mieszana z przewagą fal theta (4 – 8 Hz) stanowiących ponad 50% czasu zapisu niskonapięciowa czynność mieszana z przewagą fal theta, obecność charakterystycznych dla stadium N2 grafoelementów EEG: wrzecion snu i kompleksów K wysokonapięciowe wolne fale delta (0–2 Hz) stanowiące ponad 20% czasu zapisu niskonapięciowa czynność mieszana z przewagą fal theta i beta, obecność charakterystycznego dla stadium R grafoelementu EEG: fal o kształcie zębów piły
EEG – elektroencefalografia, EMG – elektromiografia, EOG – elektrookulografia
sen NREM – stadia N1, N2, N3, sen REM – stadium R