Fibromialgia w rodzinie

Strona w przygotowaniu . . . przepraszamy

Fibromialgia u dzieci

Teraz gdy dzieci coraz częściej narzekają niejasne/nieokreślone objawy, takie jak ogólne zmęczenie, bolesność, problemy ze snem mogą one doświadczać każdego z wielu rozpowszechnionych schorzeń. Fibromialgia jest jednym z takich schorzeń, które łatwo może zostać przeoczone u nastolatków i dzieci, która powoduje bóle mięśni i otaczających stawy tkanek miękkich. Bardzo trudno rozpoznać fibromialgię u dzieci ponieważ najczęściej dotyczy ona dorosłych kobiet, tj. w wieku powyżej 20 lat. Mimo to uważa się że od 1 do 7 procent dzieci może mieć fibromialgię lub podobne schorzenie.

Fibromialgia należy do grupy schorzeń określanych wspólnie jako zespół bólu mięśniowo-szkieletowego ang. musculoskeletal pain syndrome (MSPS). Fibromialgia u dzieci jest określana jako pierwotny młodzieńczy zespół fibromialgii ang. juvenile primary fibromyalgia syndrome (JPFS). Jeśli dziecko ma inną zdefiniowaną chorobę reumatoidalną, najczęściej na podłożu zapalnym i objawy fibromialgii, wówczas określa się to jako wtórny młodzieńczy zespół fibromialgii ang. juvenile secondary fibromyalgia syndrome. Do chorób najczęściej współistniejących z fibromialgią należą choroby reumatyczne o podłożu zapalnym (toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloartropatie), inne choroby z zajęciem stawów (np. borelioza, sarkoidoza), niektóre choroby endokrynologiczne (niedoczynność lub nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc).

FIBROMIALGIA U DZIECI I MŁODZIEŻY: CO JĄ POWODUJE?

Naprawdę nikt nie wie co powoduje fibromialgię. Obserwuje się tendencję do rodzinnego występowania fibromialgii, chociaż dotychczas nie udało się ustalić czy fibromialgia ma jakieś tło genetyczne. Naukowcy badający fibromialgię łączą ją z licznymi i bardzo różnymi schorzeniami łącznie z problemami immunologicznymi, endokrynologicznymi, psychologicznymi i zaburzeniami biochemicznymi. Brak potwierdzonej wiedzy na temat przyczyn fibromialgii sprzyja spekulacjom. Najczęściej wymieniane są następujące hipotezy:

 • hipoteza zaburzeń snu
 • hipoteza serotoninowa
 • hipoteza podłoża genetycznego

Tak jak u dorosłych, gdzie fibromialgia częściej dotyka kobiety, fibromialgia dzieci i młodzieży częściej dotyczy dziewcząt niż chłopców. W większości przypadków fibromialgia u dziewcząt jest rozpoznana pomiędzy 13 a 15 rokiem życia.

Objawy fibromialgii u dzieci i młodzieży

Jednym z głównych objawów fibromialgii u dzieci i młodzieży są bolesne punkty w charakterystycznych lokalizacjach. Ucisk w tych punktach wywołuje ból nieproporcjonalnie duży w stosunku do siła nacisku. Dlatego właśnie są one nazywane punktami tkliwymi (ang. tender points). U osób chorych na fibromialgię punkty te znajdują się w 9 parzystych okolicach jak zaznaczono na rycinie obok. Bóle mogą się zacząć w jednym regionu ciała, aby w końcu objąć inne obszary/regiony. Dzieci chore na fibromialgię opisują odczuwany ból w rozmaity sposób w tym jako sztywność, naprężenie, tkliwość, pieczenie, tkliwość, bolesność. Inne objawy fibromialgii u nastolatków i dzieci obejmują: przewlekłe/długotrwałe zmęczenie, problemy ze snem (trudności w zasypaniu, budzenie się zmęczonym), niepokój i depresja, bóle brzucha, bóle głowy, problemy z pamięcią, zawroty głowy, niespokojne nogi podczas snu.

Rozpoznanie fibromialgii u dzieci i młodzieży

Pierwsze kryteria diagnostyczne dla młodzieńczego zespołu fibromialgii zostały zaproponowane w 1985 roku → (Yunus MB, Masi AT: Juvenile Primary Fibromyalgia Syndrome; Arthritis Rheum,1985;28,pp.138-145). Tak jak w przypadku osób dorosłych, młodzieńczy zespół fibromialgii wiąże się z trwałym i powszechnym bólem mięśniowo-szkieletowym trwającym co najmniej 3 miesiące i umiejscowionym przynajmniej w 3 częściach (kwadrantach) ciała. Dodatkowo w czasie badania palpacyjnego pacjent musi wykazywać bolesność na ucisk w co najmniej 5 z 18 tzw. punktów tkliwych zlokalizowanych w swoistych miejscach anatomicznych (w miejscach przyczepów ścięgien lub na ich przebiegu). Ponadto muszą być spełnione dodatkowe kryteria, do których zalicza się m.in.: zmęczenie, zaburzenia snu i nastroju, przewlekłe bóle głowy, zespół jelita drażliwego. Aby rozpoznać młodzieńczy zespół fibromialgii, pacjent musi spełniać wszystkie warunki z kryterium głównego oraz 3 dodatkowe objawy lub 3 warunki z objawów głównych albo 3 główne kryteria, 4 punkty tkliwe i 5 objawów dodatkowych.

W rozpoznaniu różnicowym w pierwszej kolejności należy uwzględnić:

 • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy, młodociane zapalenie skórno-mięśniowe, zespół Sjögrena,
 • zaburzenia endokrynologiczne tarczycy,
 • w wywiadzie powinno się określić dokładny profil psychologiczny pacjenta, z uwzględnieniem zwłaszcza relacji rodzicielskich,
 • przeprowadzone badanie przedmiotowe należy poprzeć badaniami laboratoryjnymi (badanie ogólne moczu, morfologii krwi obwodowej, OB, TSH, oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych ANA).

Kryteria diagnostyczne młodzieńczego zespołu fibromialgii Masi i Yunus, 1985

 1. Kryteria główne
  1. Uogólniony ból mięśniowo-szkieletowy zlokalizowany w co najmniej 3 kwadrantach ciała, przez 3 miesiące lub dłużej.
  2. Brak przyczyny choroby podstawowej, która może wyjaśnić objawy
  3. Wyniki badań laboratoryjnych w normie lub ujemne
  4. Co najmniej 5 charakterystycznych punktów tkliwych
 2. Kryteria dodatkowe
  1. Zaburzenia snu (kłopoty z zaśnięciem, wybudzenia nocne)
  2. Przewlekłe stany lękowe i/lub napięcie
  3. Zespół jelita drażliwego
  4. Przewlekłe bóle głowy
  5. Subiektywny obrzęk tkanek miękkich
  6. Ból zmieniający się pod wpływem aktywności fizycznej
  7. Ból zmieniający się pod wpływem lęku i/lub stresu
  8. Ból zmieniający się pod wpływem czynników atmosferycznych

Rozpoznanie młodzieńczego zespołu fibromialgii wymaga wystąpienia 4 głównych kryteriów oraz 3 dodatkowych kryteriów

lub

pierwszych 3 głównych kryteriów, 4 punktów tkliwych oraz 5 dodatkowych kryteriów

Strona w przygotowaniu . . . przepraszamy

Fibromialgia u rodziców

Is Fibromyalgia Hereditary?

Like other rheumatic diseases, fibromyalgia could be the result of a genetic tendency that's passed from mother to daughter. Some researchers believe that a person's genes may regulate the way his or her body processes painful stimuli. These scientists theorize that people with fibromyalgia may have a gene or genes that cause them to react intensely to stimuli that most people would not perceive as painful. Several genes have been found to occur more often in people with fibromyalgia.

It's thought that when a person with this genetic tendency is exposed to certain emotional or physical stressors -- such as a traumatic crisis or a serious illness -- there is a change in the body's response to stress. This change can result in a higher sensitivity of the entire body to pain. What Are Risk Factors for Fibromyalgia?

Risk factors are distinct characteristics researchers have identified that may increase your chance of getting a certain illness. While researchers have identified some common risk factors for fibromyalgia, there are still many people with the disease who have none of these traits. Also, some women have fibromyalgia with certain diseases, such as rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus (SLE), or other autoimmune diseases. But others have fibromyalgia without any underlying disease.

Prawdopodobne czynniki ryzyka dla ujawnienia się fibromialgii mogą obejmować:

 • Płeć (przeważnie płeć żeńska)
 • Skłonnność genetyczna (może być dziedziczona)
 • Menopaza (zmniejszenie poziomu estrogenów)
 • Słaba kondycja fizyczna
 • Przebyty zabieg chirurgiczny
 • Uraz mózgu lub rdzenia kręgowego (w wyniku uszkodzenia, wypadku, choroby lub stresu psychicznego

How Do I Explain Fibromyalgia to my Family and Friends?

There is simply no single theory that explains the cause of fibromyalgia. Neither do we know what causes fibromyalgia to flare up.

Whatever the cause, the unending pain, tender points, and insomnia or sleep problems tend to increase any fatigue and depression you feel. This, in turn, can lead to increased anxiety, reduced activity, and greater pain. Disordered sleep, even lack of REM sleep, can reduce your energy levels. If it continues over time, it can lead to a decrease in the body's ability to repair damaged tissues.

Once your doctor makes a proper fibromyalgia diagnosis, effective treatment for fibromyalgia can be started. That way, you can manage the symptoms and preserve your quality of life.

Czy fibromialgia jest choroba dziedziczną?

Chociaż fibromialgia nie jest przenoszona bezpośrednio z rodziców na dzieci, to jednak wydaje się, że choroba częściej pojawia się w niektórych rodzinach. Przypadki rozwinięcia się fibromialgii są wielokrotnie częstsze w rodzinach w których już ktoś choruje/chorował na fibromialgię, niż w rodzinach, w których nikt nie miał fibromialgii.

Badania genetyczne członków rodzin osób chorych a fibromialgię i/lub inne przewlekłe zespoły bólowe ujawniły szereg genów, które mogą tłumaczyć dlaczego te schorzenia, jak się wydaje, pojawiają się w niektórych rodzinach. Każdy z tych genów odgrywa rolę w odpowiedzi układu nerwowego na bodźce bólowe. Niektóre z tych genów są również związane z występowaniem depresji czy lęku, co może tłumaczyć, dlaczego stosowanie pewnych leków antydepresyjne może pomóc w łagodzeniu objawów fibromialgii.

Kontakt


adres korespondencyjny:
ul. Farbiarska 22
02-862 Warszawa

T:   (+48) 22 487 14 44

E:   mail@fibromialgia.info.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przepisz kod widoczny na obrazku
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!